Peuter, Kleuter, Schoolkind, Tiener

Iedereen is anders

We leven in een kleurrijke samenleving in Nederland. Dit zie je ook terug op de kinderopvang. Hier komt je kind al vrij jong in aanraking met andere nationaliteiten en culturen met eigen gewoontes, normen en waarden. Daarnaast heeft ieder kind natuurlijk zijn eigen persoonlijke eigenschappen. Pedagogisch medewerkers op de opvang houden daarom altijd rekening met de achtergrond en het ‘verhaal’ van je kind. Tegelijkertijd leren ze je kind dat iedereen gelijkwaardig is en met respect behandeld moet worden.

Lees meer