Baby, Dreumes, Peuter, Kleuter, Schoolkind, Tiener

Van spelen leer je best veel

Op een kinderdagverblijf leveren de pedagogisch medewerkers een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van de kinderen. Dat doen ze tijdens geplande activiteiten, vrij spelen en de normale dagelijkse momenten zoals eten en verschonen. Vooral spelenderwijs leren de kinderen enorm veel.

Peuter Jorian deelt tijdens de middag koekjes uit aan de kinderen op het kinderdagverblijf. Pedagogisch medewerker Tessa krijgt er ook een. ‘Hee, de mijne is vierkant’, ze laat de kinderen haar koekje zien. Annabel van drie roept: ‘Die van mij ook’. Tessa zegt: ‘Ik ga mijn koekje rond maken’. Je ziet de kinderen denken: ‘Hoe gaat ze dat doen?’ Ze begint de hoekjes van het koekje af te bijten. ‘Kijk, nu is hij rond’. Sommige kinderen beginnen ook aan de hoekjes van de lekkernij te knabbelen.

De peuters hebben nu spelenderwijs geleerd wat een rondje en een vierkantje is.

Spelend leren of lerend spelen
Bij Partou zijn we voorstander van spelend leren. Het is een natuurlijk leerproces en de beste manier om dingen te leren. Kinderen hebben keuzevrijheid. Ze bepalen zelf de regels van het spel en geven er gaande weg invulling aan. De pedagogisch medewerker bepaalt niet wat er gebeurt, maar gaat mee in het spelletje van de kinderen. Op deze manier sluit de activiteit aan bij de behoeften en interesses van een kind. Je ziet ook dat kinderen meer plezier hebben in wat ze doen. En omdat ze zo betrokken zijn, pikken ze veel meer informatie op.

Bij lerend spelen staan juist  instructies, regels en kennisoverdracht van de medewerkers op de kinderopvang centraal. Op het moment dat dit niet goed aansluit bij de behoeftes en interesses van een kind, kan het natuurlijke leerproces verstoord worden. Daarom zijn de pedagogisch medewerkers van Partou getraind om goed in de gaten te houden waar kinderen behoefte aan hebben, zodat ze hierop kunnen inspelen en wellicht het spelletje kunnen aanpassen. De pedagogisch medewerkers weten dat de activiteiten vaak niet verlopen zoals zij gepland hebben. Ze gaan dan vaak mee in de verandering. En zo kan lerend spelen veranderen in spelend leren.

Het creëren van zelfvertrouwen
Voor kinderen van twee, drie en vier jaar is het belangrijk dat zij zich leren te concentreren, te beheersen en dat ze leren om plannetjes te maken en uit te voeren. Dit noemen we executieve vaardigheden. Je kunt als driejarige natuurlijk een geweldig plan in je hoofd hebben hoe je een dierentuin gaat maken, maar uitvoeren is iets moeilijker. Je moet bijvoorbeeld keuzes maken over materialen, kleuren en grootte. En dan nog realiseren wat je in je hoofd hebt. Het lijkt zo simpel maar is oh zo moeilijk. Als je je eigen plan tot uitvoer brengt kun je extra trots zijn op het uiteindelijke resultaat. Dit geeft kinderen zelfvertrouwen.

Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat bij kinderen die deze executieve vaardigheden op jonge leeftijd ontwikkelen, het later met taal en rekenen wel goed komt. Zelfvertrouwen is namelijk een goede leerbasis. Voor een kind met zelfvertrouwen is het leven een ontdekkingstocht. Ze ervaren de wereld met alle zintuigen. Van daaruit kunnen kinderen vervolgens leren lezen, rekenen en schrijven. Medewerkers van een kinderdagverblijf helpen kinderen dit zelfvertrouwen te ontwikkelen. Ze stimuleren hun creativiteit tijdens het spelen, zoals pedagogisch medewerker Tessa met het koekje doet. Ook laten de medewerkers de kinderen zelf ontdekken en ervaren dat je met een beetje eigen creativiteit problemen kunt oplossen. Dit heeft ook weer een positieve invloed op het zelfvertrouwen.

 

Print Friendly, PDF & Email
Delen? Graag: