Baby, Dreumes, Peuter

Opvang premature baby’s op het kinderdagverblijf

Van alle kinderen die in Nederland worden geboren, is ongeveer 10% een vroeggeboorte*. Een baby die te vroeg geboren is, is eigenlijk nog niet klaar voor een leven buiten de baarmoeder. Zo kunnen bijvoorbeeld hersenen, longen, hartje, nieren, spijsverteringsorganen, immuunsysteem en het hormoonstelsel nog niet volgroeid zijn. Sommige kinderen ervaren hierdoor complicaties, afhankelijk van hoe te vroeg ze geboren zijn. In dit artikel lees je wat de gevolgen van vroeggeboorte kunnen zijn en hoe een kinderdagverblijf zoals Partou hier rekening mee houdt.

Korter dan 37 weken
Prematuur ook wel prematuriteit genoemd, betekent letterlijk “voor de rijpheid”. Een zwangerschap duurt gemiddeld 40 weken. Als een baby na een zwangerschap korter dan 37 weken geboren wordt, is dit een vroeggeboorte. In Nederland worden kinderen vanaf 24 weken actief in het ziekenhuis behandeld, tenzij medisch blijkt dat de behandeling niet zinvol is. Afhankelijk van de ernst van de complicaties wordt in de regel aangenomen dat een baby rondom de 36 weken (zo’n vier weken) voor de uitgerekende datum, naar huis gaat.

Stoornissen bij vroeggeboorte
Premature baby’s hebben meer kans op één of meerdere stoornissen. Zo zijn er problemen die direct zichtbaar zijn, zoals longproblemen, slecht drinken of eten, moeite hebben met omgevingsprikkels, lies- of navelbreuk, slaapproblemen en bijvoorbeeld een afgeplat hoofdje hebben. En er zijn stoornissen die zich pas ontwikkelen als een kind naar de basisschool gaat. Denk dan aan onder meer lichamelijke en geestelijke handicaps, ADHD, gedragsproblemen en een leerachterstand.

Premature baby’s op de opvang
Wanneer de couveusetijd van een premature baby achter de rug is dan zijn de problemen en daarmee de zorgen nog niet verdwenen. Er is geen roze wolk van een baby, maar een kindje dat kwetsbaar is. Als je als ouder je premature baby voor het eerst naar de kinderopvang brengt dan is dit extra spannend. Het is daarom belangrijk, dat de pedagogisch medewerkers op de opvang op de hoogte zijn van de ontwikkelingen en eventuele problemen rondom het kindje. De medewerkers weten dan ook waar ze rekening mee moeten en kunnen houden. De wenperiode op de opvang is daarom extra belangrijk. Ouders en pedagogisch medewerkers wisselen dan zoveel mogelijk informatie uit omtrent het kindje.

Gecorrigeerde leeftijd
Het kinderdagverblijf moet vooral weten hoeveel weken een kindje te vroeg geboren is. Premature kindjes hebben namelijk te maken met een gecorrigeerde leeftijd als het om hun ontwikkeling gaat. Dit is de huidige leeftijd min het aantal weken dat het kindje te vroeg geboren is.

Een baby die na dertig weken zwangerschap geboren is en nu zestien weken oud is, heeft een gecorrigeerde leeftijd van zes weken (zestien weken min tien weken). Het kindje is dan wat betreft de ontwikkeling pas zes weken oud en moet kunnen wat een baby van zes weken kan. Een andere manier van berekenen is het aantal weken/maanden te tellen vanaf de uitgerekende datum. Wanneer een kinderdagverblijf observaties rondom de ontwikkeling van een prematuur kindje doen, houden ze dus rekening met de gecorrigeerde leeftijd.

Te veel prikkels
Een kindje dat te vroeg geboren is, kan moeite hebben met omgevingsprikkels. Dit kan onder meer leiden tot slaapproblemen. Pedagogisch medewerkers doen verschillende dingen om het slapen voor een premature baby makkelijker te maken.

• Wrijven of aaien kan een kindje als onplezierig ervaren. Daarom fijner leggen pedagogisch medewerker vaak een vinger of hand op de baby. Dit geeft rust.
• Medewerkers zoeken vaak een rustig plekje op waar de premature baby’s bij hun op schoot kunnen liggen.
• Om intense schrikreacties te voorkomen, vermijden medewerkers – voor de baby – harde of plotselinge geluiden zoveel mogelijk
• Vanuit veiligheidsoverwegingen is inbakeren bij Partou niet toegestaan. Onze pedagogisch medewerkers zijn zich er wel van bewust dat een prematuur kindje hiermee gebaat kan zijn. Daarom zoeken ze samen met de ouders altijd naar de beste oplossing.

Vatbaarheid voor ziektes
Bij te vroeg geboren baby’s is het immuunsysteem minder ontwikkeld, daarom zijn ze sneller vatbaar voor virussen en infecties. En door de vaak kwetsbare longen zijn ze extra kwetsbaar voor luchtweginfecties. Pedagogisch medewerkers kunnen dit risico verlagen door bepaalde hygiënische maatregelen te nemen.

• Een vaste pedagogisch medewerker zorgt gedurende de dag voor de baby en desinfecteert voor en na het oppakken altijd zijn/haar handen.
• De opvang moet een plastic boxkleed hebben die voor en na gebruik gereinigd wordt met een desinfecterend middel.
• De premature baby moet eigen speelgoed hebben wat vooraf en na het spelen gedesinfecteerd wordt.
• Contact met verkouden kinderen moet geminimaliseerd worden.
We zijn ons bewust dat ouders van hun te vroeg geboren kindje bezorgder over de gezondheid van hun zoontje of dochtertje kunnen zijn. Te bezorgd zijn kennen we niet, als professionals blijven onze medewerkers daarom graag in gesprek met de ouders hierover.

Moeite met drinken
De combinatie van ademhalen, zuigen en slikken is vaak moeilijk voor te vroeg geboren kinderen. Daarnaast hebben premature baby’s ook vaker last van een reflux. Ook hier is het belangrijk dat je als ouder de medewerkers van het kinderdagverblijf hiervan op de hoogte stelt, zodat ze hier rekening mee houden.

 

• Het voeden gebeurt in een rustige omgeving, zodat er niet te veel prikkels zijn.
• Een en dezelfde pedagogisch medewerker doet zoveel mogelijk de voeding.
• De baby wordt goed rechtop gehouden. Dit maakt slikken makkelijker.
• Als de baby thuis een speciale speen of fles gebruikt, dan wordt deze ook op de opvang gebruikt.

Kwetsbare ouders
Een kind krijgen is een ingrijpende gebeurtenis, maar voor ouders met een te vroeg geboren baby is het helemaal een emotionele rollercoaster. De extra zorgen die ze hebben als hun kindje naar de opvang gaat, zijn begrijpelijk. Ze zitten vaak met vragen als ‘Nemen de pedagogisch medewerkers wel de tijd voor de voedingen?‘, ‘Is het niet te druk voor mijn baby?’ en ’Houden de medewerkers mijn kind uit de buurt van verkouden kinderen?’ Om deze zorgen zoveel mogelijk weg te nemen, houdt het kinderdagverblijf de ouders uitgebreid op de hoogte over de ontwikkelingen van hun kind. Want niet alleen een prematuur kind is kwetsbaar, maar ook de ouders!

* Bron: www.couveuseouders.nl

Print Friendly, PDF & Email
Delen? Graag: