Peuter, Kleuter, Schoolkind, Tiener

Landelijke Week tegen Pesten: #laatjezien

Om pesten te voorkomen is er aan ieder begin van het schooljaar de landelijke Week Tegen Pesten. Dit jaar is dat van 17 t/m 21 september. Het thema is dit jaar ‘#laatjezien’. Helaas kan pesten overal gebeuren; op school, sportclub of buitenschoolse opvang. De week richt zich op de rol die leraren en pedagogisch medewerkers (pm-ers) kunnen spelen in het tegengaan van pesten, en hoe zij er toe kunnen doen!

Iedereen is anders
Bij Partou hebben pm-ers een scherp oog voor hoe kinderen met elkaar omgaan. Na schooltijd maakt de pm-er tijd om de dag door te nemen, en de sfeer in de groep in te schatten. Kinderen die sociaal vaardig zijn zitten lekkerder in hun vel, en dat vinden we bij Partou belangrijk.

Gedurende de dag gebeurt er veel op een bso, en zijn de kinderen steeds bezig te leren hoe ze op een goede manier met elkaar omgaan. En dat kan af en toe knap lastig zijn! Het ene kind is uitbundig en stoer, de ander juist introvert en verlegen. Ieder kind is verschillend. Voor kinderen is het soms moeilijk om die verschillen te begrijpen, en dan wordt er soms geplaagd. Hoe voorkom je dat plagen, pesten wordt? Wat kan de pm-er doen om iedereen zich veilig te laten voelen?

Bouwen aan vertrouwen
De oorzaak van pestgedrag kan te maken hebben met een gebrek aan zelfvertrouwen. Als een kind onzeker is, kan hij het slachtoffer worden van pesten, of zelf gaan pesten. Pedagogisch medewerkers valt het op als een kind het even lastig heeft. Zij zijn er op het juiste moment, met wat extra aandacht, een lief gebaar, even dollen of door samen een spelletje te doen. Stapje voor stapje bouwen ze zo aan het zelfvertrouwen. Een zelfverzekerde uitstraling kan al veel verschil maken.

Is er meer aan de hand, dan volgen we bij Partou een speciaal stappenplan. Namelijk het protocol ‘Omgaan met pesten’. Samen met het kind bespreekt de pm-er wat kan helpen, zodat hij zich fijner in de groep voelt. Als het nodig is, worden ook de ouders hierbij betrokken. Dit gaat altijd in overleg met het kind. Blijkt dat het pesten ook in de schoolklas gebeurt, dan kan het verstandig zijn om ook de leerkracht te betrekken. Dit kan door een gezamenlijk gesprek tussen de leerkracht, de pm-ers en de ouders.

_dsc0771Aandacht voor pesten
Als de sfeer in een groep goed is, komt pesten minder voor. Bij Partou besteden we daarom veel aandacht aan een open houding, kinderen bewust maken van elkaar en aandacht voor inlevingsvermogen. De pm-er geeft hierbij het voorbeeld. Als we met een activiteit bezig zijn, ligt de nadruk niet altijd op winnen. Samenwerken en respectvol met elkaar omgaan, is belangrijk.

Veel kinderen kunnen nog niet overzien wat pesten met een ander kind doet, hoe ongelukkig je daarvan wordt. Daarom wordt het onderwerp ‘pesten’ bij Partou in de groep bespreekbaar gemaakt. We staan dan stil bij de ingrijpende gevolgen.

Samen een oplossing vinden
Wordt er gepest, of is de sfeer niet goed, dan moet er iets gebeuren. We laten kinderen zien, dat je door mee te doen met pesten, mede verantwoordelijk bent voor het ontstaan van een vervelende situatie. Pesten gaat de hele groep aan. De pm-er gaat daarom op een zorgvuldige manier in gesprek met álle kinderen. Hierbij staat de vraag: ‘Hoe kunnen we het samen voor iedereen zo fijn mogelijk maken?’ centraal. Hoe meer kinderen zich verzetten tegen pestgedrag, hoe groter de kans is dat het pesten vermindert of zelfs stopt.

Gaat iets erg goed, dan is er een complimentje. Steekt het oude gedrag weer de kop op, dan stuurt de pm-er bij. Zo nu en dan wordt samen met de kinderen besproken of, en hoe de sfeer in de groep is verbeterd. Samenwerken, er voor elkaar zijn en elkaar steunen zodat iedereen zich fijn kan voelen in de groep. We gaan samen pesten tegen!

Wordt je kind gepest
Heb je als ouder het gevoel dat je kind niet lekker in zijn vel zit en steeds minder vrolijk uit school komt? Klaagt hij over buikpijn of hoofdpijn en wordt hij niet meer wordt uitgenodigd op feestjes? Of is de zin in school of bso zelfs helemaal verdwenen, dan kan het zijn dat pesten een rol speelt. Veel kinderen vinden het moeilijk om hierover te praten, zelfs met hun ouders.

Laat je kind merken dat je er voor hem bent en knoop voorzichtig een gesprekje aan. Maak je je zorgen, aarzel dan niet om dit ook te bespreken met de medewerkers van de bso, school of sportclub. Zij zetten zich graag in om je kind weer zijn zelfvertrouwen terug te geven.

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email
Delen? Graag: