Peuter, Kleuter, Schoolkind, Tiener

Landelijke Week tegen Pesten: #laatjezien

Om pesten te voorkomen is er aan ieder begin van het schooljaar de landelijke Week Tegen Pesten. Dit jaar is dat van 17 t/m 21 september. Het thema is dit jaar ‘#laatjezien’. Helaas kan pesten overal gebeuren; op school, sportclub of buitenschoolse opvang. De week richt zich op de rol die leraren en pedagogisch medewerkers (pm-ers) kunnen spelen in het tegengaan van pesten, en hoe zij er toe kunnen doen!

Lees meer

Peuter, Kleuter, Schoolkind, Tiener

Iedereen is anders

We leven in een kleurrijke samenleving in Nederland. Dit zie je ook terug op de kinderopvang. Hier komt je kind al vrij jong in aanraking met andere nationaliteiten en culturen met eigen gewoontes, normen en waarden. Daarnaast heeft ieder kind natuurlijk zijn eigen persoonlijke eigenschappen. Pedagogisch medewerkers op de opvang houden daarom altijd rekening met de achtergrond en het ‘verhaal’ van je kind. Tegelijkertijd leren ze je kind dat iedereen gelijkwaardig is en met respect behandeld moet worden.

Lees meer